سایت مرکز فقهی

 جمع خوانی سوره واقعه و
  قرائـت دعـای فـرج یکی از    
  برنامه های خوابگاه،
  که بصورت جمعی و قبل از زمان
  خاموشی انجام می‌شود .
 

تعداد بازدید :41
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.